MEDIA

MEDIA COVERAGE: 2011

 

← Back

 

Bengkel Teknikal OIC-Cert

 

Serangan siber kebanyakannya adalah perkara yang sengaja, yang terdiri daripada pengubah sama laman web untuk mencuri maklumat berharga. Dengan jenayah siber yang sentiasa wujud, ruang siber menjadi persoalan keselamatan yang juga boleh menjadi ancaman keselamatan negara. Oleh itu, pengalaman global dan perkongsian maklumat adalah satu pendekatan asas dalam mengurus dan mengawal ancaman sedemikian. Perikatan strategik diperlukan terutamanya dalam menangani serangan siber.

 

Dalam konteks ini, Pertubuhan Kerjasama Islam Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer, OIC-CERT telah ditubuhkan pada tahun 2006 untuk memastikan inisiatif kerjasama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan siber akan membantu mengukuhkan dikari dalam ruang siber negara-negara anggota OIC . Timbalan Menteri di Pejabat Perdana Menteri berkata demikian pada majlis pelancaran Bengkel Teknikal OIC-CERT 2011: Latihan Pengendalian Insiden Respons bagi negara-negara anggota OIC, pagi ini.

 

Dato Paduka Awang Haji Abdul Wahab berkata bahawa latihan adalah pelengkap yang tepat pada masa ini untuk pelaksanaan Pelan Induk Strategik Lima Tahun 2009 – 2014 e-Kerajaan Brunei Darussalam. Salah satu keutamaan strategik ini adalah mengukuhkan keselamatan dan amanah. Latihan ini akan memberi pendedahan yang perlu untuk beberapa pengamal keselamatan tempatan seperti dalam beberapa langkah- langkah yang akan membantu untuk mencapai objektif keutamaan ini.

 

Dengan tema 'Memahami dan Membanteras Jenayah Siber', bengkel lima hari ini dihadiri oleh 14 negara anggota OIC-CERT termasuk Brunei Darussalam dan Jepun. Bengkel OIC-CERT menyediakan platform untuk bertukar-tukar idea dan kepakaran dalam menangani kejadian keselamatan siber berskala besar. Bengkel tersebut telah dianjurkan oleh OIC-CERT dan Cyber Security Malaysia dan sedang dijalankan oleh Pasukan Tindakan Kecemasan Komputer Brunei Darussalam, BRUCERT.